четвер, 17 жовтня 2013 р.

Конгрес США проголосував за бюджет: дефолт відклали, але суперечки триватимуть.


Дефолт США відкладається: останньої миті Конгрес досяг згоди | euronews, новини у світі

 Економічний словничок на допомогу...
  Дефо́лт (англ. default — невиконання обов'язків) — стан у кредитних відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором,
нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття «банкрутство»), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.
   Існує різниця між поняттями дефолт — невиконання фінансових обов'язків, неплатоспроможність — неможливість виплачувати зобов'язання, та банкрутство — визнана господарським судом фінансова неспроможність.
   Технічний дефолт — невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди, наприклад, заборону певної діяльності до повернення позики, підтримка певного рівня фінансових показників компанії впродовж дії угоди тощо. Технічний дефолт не означає банкрутство компанії чи неможливість виплачувати зобов'язання по кредитах.
  Державний дефолт — невиплата країною зобов'язань по державних запозиченнях. Приклад— дефолт у Росії у 1998 р., коли уряд Росії оголосив про припинення платежів по ряду зобов'язань, у тому числі по державних короткострокових зобов'язаннях (ГКО) та Облігаціях федеральної позики (ОФЗ). У той же час Росія продовжувала виплату платежів по Єврофондах.  
Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків, який розробляють державні органи для активного впливу на економічний процес та підвищення його ефективності. У кожній країні основу державних фінансів становить бюджет, а точніше — бюджетна система, яка включає державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних одиниць.                     

Немає коментарів:

Дописати коментар