середу, 20 листопада 2013 р.

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ: ДВА ПОКАЗНИКИ - ДВА ПОНЯТТЯ

Шукати роботу в нашій країні можна різними шляхами, зокрема через державну службу зайнятості або самостійно.
Та частина людей серед населення працездатного віку, які шукають роботу і реєструються в державній службі зайнятості, використовується для розрахунку показника«рівень зареєстрованого безробіття».
Тобто цей показник свідчить про кількість тих людей, які прийшли до центрів зайнятості та отримали статус безробітного.
Збільшення зареєстрованого безробіття означає збільшення кількості звернень по допомогу у працевлаштуванні до служби зайнятості та зростання довіри до її послуг у населення.
Станом на 1 листопада 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 394,6 тис. осіб.
Проте показник щодо рівня зареєстрованого безробіття не дає повного уявлення про загальну ситуацію з безробіттям у країні. Для визначення реальних масштабів зайнятості і безробіття використовується світова практика – дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, в основу яких покладена методологія Міжнародної організації праці (МОП).
Показник «рівень безробіття (за методологією МОП)» визначається у відсотках як співвідношення чисельності безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення відповідного віку. В Україні такі обстеження з 1995 року проводить Державна служба статистики.
За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні, визначений за методологією МОП, знизився з 7,8% (І півріччя 2012р.) до 7,5% економічно активного населення (І півріччя 2013 р.).
Отже, вищевикладені показники – рівень зареєс трованого безробіття і рівень безробіття, визначений за методологією МОП, розраховуються за різною методологією і тому не суперечать один одному, а відображають різні явища на ринку праці.
Також слід уточнити, що такого показника, як «прихований рівень безробіття», не існує, як не існує й показника «офіційний рівень безробіття». Всі дані, які озвучуються і публікуються Державним центром зайнятості і Державною службою статистики, є відкритими та офіційними.

Немає коментарів:

Дописати коментар