суботу, 2 листопада 2013 р.

Про податки...

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку, становить податкову систему України.
Податкову систему України можна представити у вигляді трьох основних підсистем:
  • підсистема оподаткування юридичних осіб
  • підсистема оподаткування фізичних осіб
  • збори в державні цільові фонди
Усі ці підсистеми знаходяться в тісному взаємозв'язку між собою, їх складають одні структурні елементи: прямі податки, непрямі податки, а також інші податки і збори.
 Економічний словничок на допомогу... 
Акциз - непрямий державний податок, що встановлюється переважно на предмети масового споживання (тютюн, вино та ін) усередині країни, на відміну від митних платежів, що несуть ту ж функцію, але на товари, доставляються з-за кордону. Включається в ціну товарів або тариф за послуги і тим самим фактично сплачується споживачем.

Мито - це податки на імпортні, експортні та транзитні товари.
Непрямі податки - податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг.
Податки - це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни.
Податкова політика - це політика держави у сфері оподатку- вання, що передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей - збільшення обсягу виробництва та зайнятості або зниження рівня інфляції.
Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий багатоступінчастий податок, що збирається з кожного акту продажу, починаючи з виробничого та розподільчого циклів і закінчуючи продажем споживачеві. Ряд товарів, послуг, видів діяльності частково або повністю звільняється від податку на додану вартість.
Прямі податки — податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків. Історично є найбільш ранньою формою оподатковування.

Немає коментарів:

Дописати коментар